obrázek

Základní škola a Mateřská škola Popůvky


O škole


                       Základní a mateřská škola Popůvky

                                          aneb

                                 škola trochu jinak

 

Základní a mateřská škola v Popůvkách je školou rodinného tipu.

Jednotřídní mateřská škola úzce spolupracuje se školou základní. Nadstandardně nabízí doplňkovou logopedickou péči a přípravku angličtiny zdarma. Předškolní děti mají možnost získat základní školní návyky přímo ve škole se svými budoucími učiteli.

Ve škole základní jsou děti vyučovány od 1. do 3. třídy a je zde využito výhody seskupení dětí různého věku v jedné třídě k použití netradičních, efektivnějších a zábavnějších forem práce.

 

U nás se děti setkají:

Jak s paní učitelkou, tak s panem učitelem (ženský i mužský vzor).

S malým kolektivem do 20 dětí ve třídě.

S moderními metodami práce rozvíjejícími vědomosti, schopnost  samostatného myšlení, schopnost učit se, práce na počítači ve výuce od 1. třídy, práce v týmu, rozumové i motorické dovednosti, zvyšování sebevědomí, odpovědnosti, pozitivního myšlení, kamarádství  a dalších.

Se sociálně příznivou skladbou dětí.

S pravidelně konanými školami v přírodě.

S řadou kroužků zdarma (počítačový, dramatický, výtvarný)

S možností výuky anglického jazyka od 1. třídy.

S družinou plnou zábavných činností

 Od 2. ročníku mají děti možnost psát některé domácí úkoly po internetu.[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.